dimarts, 22 de maig del 2012


DIA DE LES MATEMÀTIQUES


El dia 12 de maig (com que era dissabte a l'escola es va celebrar el dimarts 15) va ser el dia escolar de les matemàtiques.   Aquest curs el lema que es proposava era "Les matemàtiques i l'economia" lligat amb el cooperativisme.  Nosaltres vàrem anar al mercat municipal i, per grups,  els nens varen demanar llistes de preus de diferents productes.  Després a l'escola varen resoldre un problema on havien d'utilitzar aquestes dades.